SE*iDuss – Norsk Skogkatt
Kontakt 0705-699 567

Länkar

Uppfödning/avel

Pawpeds (avelsdatabas)

Findus (SVERAKs stambok/avelsdatabas)

Parning/födelseberäkning

Färgutfall vid parning

Hjälp hitta kattnamn

Tigeröga (lista på uppfödare)

Sök efter uppfödare (FIFE)

S*Cederskogens (Idas uppfödare)

 

Föreningar och utställning

Elfsborgskatten (min kattklubb)

SVERAK (Sveriges kattklubbars riksförbund)

Skogkattslingan (ideell förening)

Kattutställningar i Sverige & Norge

Kattutställningar i världen (FIFE)

 

Annat bra om katter

Svenska katters sida (tips om allt möjligt)

Norsk Skogkatt (Wikipedia)

Agria djurförsäkring (har frågor/svar med veterinär)

Testcenter för genetiska sjukdomar